RSS

Dokumentärfilm med iPad

10 Maj

Creative Commons License
Dokumentärfilm med iPad by Maths Göthe is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Berätta med film

Den här texten kommer att handla om att skapa film på en iPad. Men den är lite mer än så. För jag tänker också beskriva lite om hur man kan tänka kring planeringen av filmen och hur man kan göra själva filmandet.

Det finns flera olika kameror och redigeringsprogram man kan använda till sin film. Här kommer jag att visa på hur man kan skapa en film med iMovie i en iPad, men mycket är ändå användbart även om man har en videokamera eller sin mobil för att sedan redigera på en dator. Det finns också appar för att redigera film i mobilen. Det här fungerar även med en Android, även om det är andra appar där.

Enklare Paddfilmer

Eftersom det här är en relativt ny teknik, som tidigare bara kunde utföras av personer med stor teknisk kunskap, tänker nog många att det här är svårt. Mest är det väl då det rent tekniska med att redigera filmen man tänker på. Men med iMovie är det relativt enkelt om man förstått grunderna. Ändå kan det vara minst lika svårt att planera och film. Med tiden lär man sig och får en känsla för hur man på ett enkelt sätt ska komma från idé till färdig film. Precis som med allting annat ger övning färdighet.

När du läser om hur man gör i iMovie, tänk då på att den appen förändras så att man gör på ett annats sätt. Redigeringen gäller den version som fanns i början av 2017.

Dokumentärfilm

Pratar man om att skapa en film, tänker nog de flesta på spelfilmer, filmer som oftast är stark bundna till ett manus. Jag kommer här att utgå från det vi kan kalla för dokumentärfilm, alltså filmer som visar på händelser och människor i någon slags vardag. När vi inom barnomsorgen skapar film är det troligen mest dokumentären vi använder oss av, eftersom vi vill visa på något vi och barnen har gjort, något som hänt i vår vardag.

Även om vi inte gör någon spelfilm, handlar skapandet av en dokumentär om att berätta en historia, att skapa en filmberättelse av något vi gör. Det händer mycket under en dag, så frågan är vad vill vi visa? För att det ska vara njutbart att titta på, även för andra, så får filmen inte bara bli bara lösryckta bitar, utan måste bli någon slags sammanhållen helhet.

Dokumentärer kan se lite olika ut. Det kan vara en avgränsad händelse, t ex en utflykt. Lite mer komplicerat blir det om man vill berätta om längre processer, t ex när man odlar och försöker få med både när man sår och sånt som händer till man anser att det projektet är klart.

Planering

Man kan filma av många olika anledningar, men här fokuserar jag på det lite mer planerade filmberättandet. Visst kan man spontant börja fånga något som händer eller som man ser är på väg att hända. Man lyfter inte kameran av en slump, det är alltid något som har gett impulsen, något som händer och som man får lust att filma. Men även om man gör det kan det vara bra att ha funderat kring hela processen från idé till färdig film.

En god planering är också viktigt för att att man sedan på ett enkelt sätt ska kunna fokusera på redigerandets tekniska detaljer. Redigeringen ska bara vara att plocka ihop den film man från början ville göra.

Berättelsen

Det första är naturligtvis att få fram en idé som man vill skapa filmen på. Kanske har man något budskap man vill få fram. Filmens syfte och målgrupp måste även bestämmas om filmen skall gå hem hos publiken. Vad ska filmen ge betraktaren?

Vi skapar en filmberättelse. Vilken är då historien vi vill berätta? Ofta handlar det om att fånga människors handlande. Vad andra människor gör kan bli intressanta berättelser. Eller är det något djur? Det skulle kunna vara något annat som vi tänker skulle vara intressant att fånga på film så andra kan se. Tänk på alla naturfilmer som är så populära på TV.

Man måste också tänka på dramaturgin. Ingen tråkig, långdragen och oredigerad semesterfilm. Inte när lillen ligger på golvet i en halv timme och sprattlar. Vi pratar inte heller om ett kort filmklipp på lillan som ska bli en hit på YouTube.

Ska man visa på vad som har hänt, vad vi gjorde, måste man förstå det som händer för att veta hur man ska ta en bra bild eller fånga det på en intressant film. Det behövs alltså någon form av förkunskap för att hitta fram till det som på ett effektivt sätt visar på vad som händer. Sedan kan man naturligtvis bli överraskad av det som händer under filmat, vilket man alltid måste vara öppen för, men att ge sig in i filmandet utan en bra reaserch är inte så bra.

Det pratas ofta om att fotografera för att upptäcka det som händer. Även om det kan hända att man ser nya intressanta saker, så är den typen av fotograferande och filmskapande en helt annan process. Forskare kan göra det, för att sedan i timmar titta igenom filmen för att se mönster, men vill man visa på något och kanske också visa upp det för barn och föräldrar, då måste man tänka på ett annat sätt.

Begränsningar

Det finns också begränsningar man behöver fundera lite på. Något som de flesta kanske inte tänker på, är det lagringsutrymme som finns på Paddan. Man börjar filma och i långa tagningar för att sedan upptäcka att det inte finns mer utrymme kvar på Paddans hårddisk. Det kan helt låsa alla möjligheter att göra något alls och man blir tvungen att kasta bort många filer.

En begränsning, som har lite med lagringsutrymmet att göra, är att man bara bör börja filma sånt som du har en chans att slutföra. Det är lätt att vara för ambitiös. Det blir bara frustrerande som man har mängder med klipp från olika tillfällen som ändå aldrig blir något.

Grovplaneringen

Man behöver inte ha ett filmmanus för en dokumentär. Vill man göra en spelfilm med barnen kan man tillsammans med dem skapa ett manus, men det kräver en del. Själv var jag med om att göra en film på boken "Max bil". Där var det enkelt eftersom boken är uppbyggd som en storyboard, alltså en bildserie över historien.

Även om man inte kan ha ett detaljerat manus är det bra att ha en plan. Det första steget är att skriva ner berättelsen man vill filma. Den texten kallas för synopsis och hjälper till vid planeringen genom att förutsäga och strukturera. Här lägger man upp huvuddragen och strukturen. Strukturen skapar dramaturgin och hjälper till att göra filmen till en god berättelse.

Man måste göra research och lägga upp en struktur, dvs huvuddragen och i vilken ordning historien ska berättas. För att få en översiktlig bild på filmens innehåll och struktur gör man sitt synopsis. Det är oftast i den man upptäcker om filmens story verkligen håller eller inte.

Det gäller också att tänka till lite hur lång filmen kan tänkas bli. Hur lång tid ska varje del i berättelsen ta?

Vad vi måste filma

När man skapar en dokumentär måste man vara öppen för att det händer saker. Men om man har en berättelse, en idé, med det man filmar, är det alltid vissa saker man måste filma för att det ska bli den berättelsen. Det finns en röd tråd man måste hålla.

För att få med det viktigaste kan man skapa en fotolista (eng. shotlist). Det är en lista på tagningar, stolpar som beskriver motiv, platser, händelser etc. Fotolistan används för att ha en plan för vad man behöver filma.

Fotolistan behöver inte vara nedskriven, men man måste ha tänkt igenom det hela. Det kan ändå vara bra att ha den som en "inköpslista" när man går och filmar, för att inte missa något. Man behöver sedan vara öppen för att det kan dyka upp saker som kan vara intressanta att ta med.

Fotolista

Exempel på en fotolista.

Förutom en titel högst upp en sedan den synopsis man har, är den här fotolistan utformad som en 2-spaltare. Under Video försöker man konkretisera det man skrev i synopsis. Man listar det man behöver filma för att få ihop sin berättelse. Audio står för det som är viktigt i det man hör. När man filmar kommer det alltid med ljud av något slag, men om man planerar att någon ska säga något under en viss tagning då ska det stå här. Gör man det lite mer avancerat kan man även ta med sånt som man kommer att spela in efteråt, t ex en speakerröst. Tänk även på om det ska vara musik till delar av filmen.

Lista på saker vi behöver

En del i planeringen är att se vilka saker vi behöver ha med. Det känns väldigt jobbigt att inte ha viktiga föremål, rekvisita, med sig när man ska filma. Jag har själv gjort den missen och fick lov att improvisera, vilket fungerade hyfsat bra just den gången. Men det kan vara saker som man måste ha med för att det ska bli någon film och då kan man bli tvungen att ställa in, vilket brukar kännas som ett misslyckande.

Fungerande teknik

Naturligtvis måste även tekniken fungera. Ett vanligt misstag lär vara att man inte har kontrollerat om Paddan, eller vad man filmar med, har tillräckligt med batteritid kvar. Även om en Padda har en relativt lång batteritid, så är det frustrerande som den skulle dö på grund av att man inte tänkt på att ladda den innan man ska börja. Ett tips är alltså att ha som rutin att regelbundet ladda Paddan och kolla upp den dagen innan man ska filma.

Filmandet

När man börjar filma är det alltså bra om man vet vad man vill berätta, men det är också bra att man vet hur man ska fånga det som händer, vilket kräver att man förstår vad som skulle kunna hända. Det gäller att kunna fånga människors handlande och visa på intressanta sakers om händer. Men det gäller att inte filma allt, att inte bara låta kameran gå. Det gäller att filma det som ger liv åt det man vill berätta.

Liggande Padda

Det kanske kan tyckas vara helt ovidkommande hur man håller i Paddan. Alla inser väl att man måste ha kameralinsen mot det man ska filma. Men det spelar roll om man håller Paddan stående eller liggande.

Jag kan inte förklara varför, men håller du den stående kommer den bild du får att ha en kvadratisk form; om du däremot lägger den ner kommer den att få en rektangulär form. Det blir inte så bra om man håller Paddan på olika sätt när man filmar inom samma berättelse. För de gånger du håller Paddan upp, kommer det att bli svarta kanter på sidorna.

Hur länge man filmar

Den första impulsen alla får, är nog att trycka på knappen för att börja filma och sedan filma på. Man filmar allt, från början till slut. Det finns flera nackdelar med den här metoden. Dels kommer utrymmet på hårddisken att ta slut efter ett tag och dels blir det en tråkig film att titta på, eftersom man får se även sånt som inte för handlingen framåt. Långa tagningar från en och samma vinkel blir jättetråkigt.

Därför är det bättre att göra kortare tagningar. De bör vara över 5 sekunder. Det är en tid där betraktaren hinner uppfatta vad som händer. Beroende på vad som händer, kan man sedan filma olika länge. Jag föredrar att inte överstiga 20 sekunder, om jag inte måste. Efter 10 – 20 sekunder stänger jag av, förflyttar mig eller väntar lite, för att sedan börja filma igen.

På en film som tar ca 5 minuter, kan jag ha mellan 20 och 30 klipp. När jag sedan redigerar filmen är det dessa klipp som bygger upp berättelsen.

Långt borta eller nära

En fråga man kan ställa sig, är hur mycket av det som händer som syns i bild. Vad är det vi ser i bild? Det här brukar kallas för bildsnitt. Ser vi bara det intressanta eller finns det med mycket som är ovidkommande? Hur nära kommer vi? Visar vi helheten eller är det detaljerna?

Det kan vara allt från miljöbilder, där man ser i vilket sammanhang något sker, över helbilder, där man ser personer i sin helhet, och närbilder, där personernas ansikten är viktigast, till detaljbilder. Man behöver fundera över vad som är mest lämpligt för att få fram det man vill visa. Det är också bra att variera sig så man inte bara använder ett bildsnitt, utan att man går mellan överblick och detalj. Dessutom är miljö- och helbilder inte så spännande, så att försöka komma lite närmare det som händer är en bra idé.

Vinkeln man betraktar från

Kameran ser allt från den position man håller den i eller där man har ställt den. Det här kallas för bildvinkel. Vinkeln påverkar hur man ser på det som filmas. När man filmar gäller det att hitta bildvinklar där tittaren kan förstå vad som händer och ur olika vinklar uppleva det som sker.

Begrepp som de flesta nog har hört är fågel- respektive grodperspektiv. I vårt sammanhang skulle man kunna tala om vuxen- och barnperspektiv. Att skifta mellan olika vinklar kan ge spännande kontraster mellan hur man kan se på något som händer.

Kamera som rör sig

Det är sällan man filmar med kameran i en fast position, en statisk vinkel och utsnitt med ett stativ. Man bär Paddan med sig. Den som håller i kameran rör på sig, antingen genom att förflytta sig eller genom att vrida sig. Hur man gör det är något man behöver tänka på när man filmar.

Ska man filma något där allt inte får plats i bild eller där föremålet man filmar rör sig från en plats till en annan, så kan man förstås inte ha kameran stående helt stilla. För att följa en rörelse kan man som kameraman gå med, antingen i sidled (följning) eller, om det är möjligt i höjdled (åkning). Man kan också stå still själv, men vända sig uppåt/nedåt eller åt sidorna.

En effekt man kan använda med videokameror är att zooma in. Med en Padda eller mobil är det möjligt att zooma, men tyvärr innebär en zoomning att man förstör bilden. Zoomen är inte på riktigt, bara digitalt. Det man får göra är istället att själv gå närmare eller backa bort från det man filmar.

Men att göra "zoomningar" eller "åkningar" för att komma närmare eller avlägsna sig, ska man inte göra för mycket. När man tittar på filmen blir man lätt åksjuk av det. Sluta istället att filma och förflytta dig dit du ska, för att börja filma där när du är på plats.

Använda stillbilder

Nu är det inte bara film man kan använda. Det går även att använda fotografier. Man kan även ta fotografier med sin iPad. Vill man går det att göra en hel film med bara fotografier. Det man får då, är stillbilder som "rör sig". Den här kallas för Ken Burns-effekten och skapar en spännande och levande filmisk effekt. När man sedan redigerar sin film kan man lägga in sina stillbilder.

Redigerandet

Att redigera filmen är den tekniska delen av processen och också den som de flesta verkar tycka är svår. Det handlar om att lära sig hur filmredigering fungerar mer allmänt och mer specifikt om hur appen iMovie fungerar.

Men iMovie är gjord för att underlätta att snabbt komma igång med sitt filmskapande. Här finns inte så många avancerad möjligheter, men väl det som behövs för att plocka ihop en film på egen hand. Det handlar bara om att förstå hur iMove "tänker" och veta vilka de där få möjligheterna är. Vet man det, går det att kombinera på många olika sätt.

Man behöver göra några filmer och öva för att komma in i det och sedan måste man göra film ibland för att inte tappa bort kunskaper och färdigheter.

Det man kan behöva lära sig är följande:

 • Välja ut filmklipp att ha med
 • Lägga in filmklippen
 • Hantera övergångar mellan filmklipp
 • Hantera ljud
 • Lägga till text

Granska klippen

De klipp man har hittar man i appen Bilder. Det kan vara bra att först titta igenom vad man har. Kanske är det någon dag sedan man filmade och då behöver man fräscha upp minnet lite. Det är också bra för att kunna se vilka klipp som blev bra och som man kan tänka sig att använda. Kanske kan man redan här gallra ut och slänga vissa klippa, men var försiktig så du inte ångrar dig.

Skapa ett projekt

För att sammanställa sina klipp till en film, behöver man skapa ett projekt i appen iMovie. Projektet är bara en textfil som talar om för iMovie vad som ska göras när man sedan exporterar projektet till en spelbara film som man kan föra över till datorn.

 1. Öppna iMovie.
 2. Tryck på plustecknet för att skapa nytt projekt.
 3. Välj Film.
 4. I nästa ruta kan man välja videoklipp eller bilder att infoga.
 5. Tryck på Skapa film för att gå till redigeringsfönstret.

Själv fönstret har den här strukturen.

|  Min film  |   Media   |
|        | Media  Ljud  |
|_______________|_________________|
|                 |
|     Tidslinjen       |
|                 |

Redigeringsfönstret verkar vara gjort för fungera bäst om man håller Paddan liggande. Då får man med alla de funktioner som finns på en gång. Så en god vana kan vara att tänka på hur man håller den, inte bara när man filmar, utan också när man redigerar.

Det gäller, när man väljer ut sina klipp, att se till att filmen på ett effektivt sätt visar vad som hände. Ta inte med mer än vad som faktiskt behövs. För mycket gör bara filmen långtråkig och att den tar för stor plats på hårddisken.

Nästa gång du öppnar ditt filmprojekt, kommer du, istället för att få välja klipp, att hamna på projektets startsida.

Ge projektet ett namn

För att döpa ditt projekt, behöver du trycka på "Klar" uppe i vänstra hörnet. Du hamnar på projektets startsida. Om du där trycker på titeln, Min film, kan du byta namn på den.

Lägga till klipp

Det kan naturligtvis vara enkelt att lägga till alla klipp man har redan från början, men man kan också välja att lägga till när man befinner sig i redigeringsfönstret. Uppe till höger hittar man en lista över klipp och även stillbilder, fältet "Media". Här hittar man också olika alternativ för ljud.

När man infogar ett klipp behöver man förstå var på tidslinjen det kommer att infogas. På tidslinjen finns det ett vertikalt streck. För det till slutet på det klipp som ligger före tiden där du vill lägga in ett nytt klipp och sedan infogar du.

Det är nu bra om man har filmat en hel del, men allt man filmat behöver inte komma med i filmen. Däremot blir det tråkigt om man glömt något viktigt.

Filmklippning

En viktig del i skapandet av en sevärd film är filmklippningen. När man har lagt till alla de klippa man vid ett första påseende tycker ska vara med, påbörjar man processen att koncentrera och korta ner filmen, att göra den till något som det går att titta på med behållning.

Att redigera ett klipp är att trimma det. Det handlar om att ta bort sånt som inte tillför något, något som blivit fel eller där man kan effektivisera berättelsen något. Det är då inte bara att titta på vad som händer. Här gäller det även att lyssna på vad folk säger i klippet så man inte tar bort något viktigt som sägs.

 1. Markera ett klipp på tidslinjen. Klippet får nu en gul ram.
 2. Välj Dela upp. Klippet kommer att delas där tidslinjen står.
 3. Längst ner till höger kan man radera ett markerat klipp.

Övergångar

Mellan varje klipp finns en symbol som markerar en övergång.

 1. Markera ett klipp genom att trycka på det.
 2. Välj en av de sex varianterna av övergång. Standard är "Lös upp" och kan fungera i de flest fall.
 3. När symbolen ändrar form är bytet klart.

Titeltexter

En film kan börja med någon form av beskrivande titel. Det här kan man även göra i iMovie. Jag har funnit det praktiskt att antingen har en bild eller kort klipp i början där titeln ska läggas på. Det går då att dela upp ett klipp så att man kan lägga till titeln på den första delen.

För att lägga till en titel i början av filmen, gör så här.

 1. Markera första klippet i filmen.
 2. Tryck på Titlar.
 3. Välj ett alternativ.
 4. Skriv in en titel.
 5. Placera texten där du vill ha den.
 6. För att kanske även lägga till ett datum, gör man om processen igen, men skriver in ett datum istället.

Ljud

Det går att göra två saker som har med ljudet att göra. Dels kan man justera volymen på det ljud som finns på klipp, dels kan man lägga till ljud av något slag.

Att ändra volymen på ett klipp kan vara praktiskt för att lyfta fram när någon säger något speciellt, men också att sänka volymen när det bara är ett sorl av röster eller något som låter lite väl högt. Om man tänker lägga till en berättarröst, kan det vara bra att sänka ljudet från själva klippet eller ta bort det helt.

 1. Markera ett klipp.
 2. Tryck på Volym.
 3. Reglera volymen. Det går även att stänga av ljudet.

För att spela in eget ljud, t ex en berättarröst, gör man som nedan. Jag har själv tillsammans med barn spelat in en sång vi övat, som ljudspår till en stillbildsfilm.

 1. Markera ett klipp.
 2. Tryck på mikrofonen under Min film.
 3. Tryck på Spela in.
 4. Nu börjar en nedräkning innan själv inspelningen börjar.
 5. När man är klar trycker man på Stopp.
 6. Välj sedan ett alternativ: Avbryt, Ta om, Granska eller Spara.

Skapa filmen och avsluta

Efter att ha redigerat filmen, tänker man att allt skulle vara klart. Men det finns ett steg till. Det projekt som iMovie skapar är bara en textfil med instruktioner för hur filmen ska redigeras; eller hur den ska visas på Paddan. För att få en färdig film måste man först exportera sitt filmprojekt. Det kommer att skapa en MOV-film som man hittar i Bilder.

 1. För att exportera går man till projektets startsida.
 2. Där finns en symbol som ser ut som en kvadrat med en uppåtriktad pil. Tryck på den.
 3. Man får nu välja kvalitet på den exporterade filmen. (Se nedan)
 4. Nu sammanfogar iMovie alla filmsnuttarna enligt den instruktion den fått. Det kan ta lite tid.
 5. När allt är klart hittar man filmen bland Bilder.

När man exporterar (steg 3 ovan) möts man av en ruta där man kan välja kvalitet på videon, hur pass klar och skarp den blir. Det finns 5 alternativ från det mindre till det största möjliga.

 • Medel – 360p
 • Stor – 540p
 • HD – 720p
 • HD – 1080p
 • 4k

Vilken du väljer beror på vilken typ av enhet du tänker dig att visa videon på. Väljer man en för låg kvalitet kommer bilden att se sämre ut, mer grynig. Det finns naturligtvis inget som hindrar att du exporterar två gånger och då väljer kvalitet för olika typer av enheter.

Men det är inte bara kvalitén man kan behöva tänka på. Ju högre siffra desto bättre kvalitet, men också en större fil på hårddisken. Man behöver alltså se hur stort lagringsutrymme man har och om man eventuellt ska skicka filmfilen till någon.

För att visa på TVn kan du välja 720p, 1080p och 4k, där den senare kommer till sin rätt på stora moderna apparater. För en dator kan man använda 480p eller 720p, medan man på mindre enheter, t.ex. Paddan själv, duger med 360p. För YouTube går det att använda allt från 360p till 1080p.

När allt är klar och man har sett att filmen är OK, tar man bort klippen i Bilder och projektet i iMovie för att få plats med nytt material.

Annonser
 
Lämna en kommentar

Publicerat av på 10 maj 2017 i Dator, IKT, Jobbet, Media, teknik

 

Etiketter: , , , , , ,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d bloggare gillar detta: