RSS

Vem har hört om verksamhetsidén för dagis?

21 Nov

Under min tid inom barnomsorgen eller under tiden jag studerade till förskollärare, har jag aldrig har några övergripande diskussioner kring vad verksamheten är eller är tänkt att vara. Många lösryckta meningar ur läroplanen har det blivit, men aldrig några sammanhang.

Det här slog mig hårt något år efter att jag kommit ut som förskollärare och försökte hitta själva meningen med det jag gjorde. Det här ledde mig till en lite bok av Lars Hogedal som heter ”Mål med mening” (SISU Idrottsböcker 2003). Här är perspektivet från det övergripande till den enskilda planen för en aktivitet, något som jag alltså inte hittat inom mitt arbetsfält. Så under flera år hade jag den ständigt med mig och funderade på olika aspekter som kommer fram i den.

En sådan aspekt är organisationens verksamhetsidé. Den definieras av Hogedal så här.

En verksamhetsidé beskriver vad en organisation ska göra, för vem detta görs och varför. Detta kallas även organisationens ändamål, uppgift eller syfte. (s 12)


Han fortsätter.

En organisations ändamål eller syfte framgår oftast i någon av stadgans första paragrafer. Där beskrivs varför organisationen finns till och vad den har för uppgift, vem den är till för och vilka behov den ska möta. Beroende på typ av organisation används olika begrepp. Ett företag har en affärsidé, medan en folkrörelse eller ideell organisation använder uttrycket verksamhetsidé. (s 13)

En tydlig verksamhetsidé gör att alla inblandade vet i vilken riktning organisationen avser att gå samt är klara över vad som ska åstadkommas. Förstår man och accepterar organisationens verksamhetsidé kan man i de flesta situationer sannolikt fatta rätt beslut och åstadkomma lämpliga handlingar och åtgärder.

Är det någon som har varit med om några sådana diskussioner på sitt dagis (aka förskola)? Jag tror inte det är så många, om någon. Själv har jag det inte. Det vanliga är att man bara diskuterar lösryckta meningar här och där, kanske inte helt slumpmässigt, men nästan. Själv satte jag mig ner, läste och funderade utifrån Hogedals modell.

Nu läser om en avhandling skriven av Katina Thelin och som heter “Mellan varumärke och gemensamt raster. Skilda sätt att se verksamhetsidéer för pedagogisk verksamhet.” och läggs fram den 13 november. Den tar upp just det här med verksamhetsidé inom skolvärlden. Hon hittar 5 sätt att se på en verksamhetsidé.

Människors sätt att se på sin arbetsplats och dess verksamhet varierar. Samtidigt visar skolutvecklingsforskningen att det ändå är viktigt att medarbetare i skolan och förskolan har ett gemensamt synsätt i vissa frågor kring verksamheten.

Katina Thelin, doktor i pedagogik, har tittat lite närmare på hur skolledare arbetar med begreppet verksamhetsidé och hur de ser på det som ett ledningsverktyg. En del av avhandlingen är baserad på djupintervjuer med 15 skolchefer i en större svensk stad.

– Man kan beskriva en verksamhetsidé som något som ska stärka verksamhetens konkurrenskraft, ena personalen i verksamheten och eller styra den i en gemensam bestämd riktning, säger Katina Thelin. En verksamhetsidé uttrycker också allmänna värden och verksamhetsgemensamma uppfattningar eller värden. Den kan dessutom tydliggöra verksamhetens syfte, karaktär och de grundläggande antaganden som verksamheten ska vila på.

När dessa beskrivningar relateras till varandra framträder fem olika sätt att se en verksamhetsidé; ett varumärke, ett kitt, en kompass, en karta eller som ett raster.

– När det kommer till att arbeta med en verksamhetsidé visar min forskning att det råder en variation av arbetssätt; top-down genomförande, bottom-up meningsskapande eller genomförande genom deltagande. Med min avhandling hoppas jag kunna bidra med fördjupad kunskap om hur verksamhetsidéer kan användas som ett ledningsverktyg och utveckla skolors och förskolors verksamhet.

Egentligen vet jag inte om de här olika synsätten spelar någon större roll. Hur man ser på verksamhetsidén är inte så betydelsefull, tänker jag. Det viktiga är att det förs en diskussion kring det. Däremot känns varumärke inte OK för en välfärdstjänst, om man inte driver en riskkapitalistisk verksamhet.

Frågan är då: finns det någon formulerad idé kring barnomsorgen? Var ska man i så fall hitta den?

Svaret är: de första paragraferna i skollagen. Där borde det stå, om någonstans. När jag undersökte det här, så levde barnomsorgen sitt eget liv i skollagens paragraf 2A. Vi hade en helt egen ”portalparagraf”. Om jag då tittade på den och såg till vad jag skulle ha för verksamhet med de 1- och 2-åringar jag hade, blev det ungefär så här: Vi ska inom en pedagogisk verksamhet ge barn 1-2 år omsorg och fostran.

Det finns flera begrepp man kan diskutera här, men det får bli ett annat inlägg. Ändå är det otroligt viktigt att vet vad vi menar med de här begreppen för att förstå vad vi sysslar med.

Nu har jag inte gjort samma sak med den nya skollagen, men någon som har gjort det — eller nappar på det här inlägget — kanske kan formulera något vettigt. Om det går.

Annonser
 
Lämna en kommentar

Publicerat av på 21 november 2013 i didaktik, Jobbet

 

Etiketter: , , , , ,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d bloggare gillar detta: