RSS

Outliners – Program för att strukturera idéer

21 Maj

Det finns olika sätt att få ner sina idéer och strukturera dem. Ett sätt som jag stötte på i mitten av 80-talet är tankekartor, mindmaps. Det här ger en stark visuell bild av det som är centrum i idén. Men det finns alternativ som är mer hierariska och strukturerade.

Ett sätt, åtminstone på datorer, är att använda något som på engelska kallas för outliner. Outline kan betyda disposition, schema (plan), skiss/skissera, översikt e dyl och på något sätt ringar väl det in vad det handlar om. Det handlar om att strukturera, grupper och hierarkisera för att få en ordning och överblick. Jag vet inte om det finns något bra ord för det engelska outliner. Det enda ord för det här på svenska som jag stött på är idéstruktureringsprogram, vilket väl skulle kunna vara ett alternativ även om det inte ligger så bra i munnen. Ett annat alternativ skulle kunna vara dispositionsprogram.

Det finns flera olika att välja på, beroende på vilket operativsystem man använder. En del går att använda oberoende av operativsystem och brukar då vara gjort i Java. Men här finns också ordbehandlare.

Jag kommer mest att lyfta fram fyra program som går att köra på Linuxsystem, eftersom det är ett sånt jag själv använder.

gjots2

Det första programmet, Gjots2, har jag använt till och från i flera år. Här finns en enkelhet men den har inte heller så många avancerade alternativ. Ett program där de grundläggande funktionerna finns på plats.

Förutom på hemsidan hittar man Gjots2 även på Launchpad och Sourceforge. Det kan laddas ner från hemsidan eller Launchpad. Jag tror att programmet även finns i de flesta Linuxdistributioners paketförråd.

Gjots2

Själva fönstret består av tre element. Där finns listan över poster, fältet där man ska skriva sin text för posten och två verktygsrader, en ovanför och en till vänster. Det hela är enkelt och överskådligt.

Saker man kan göra är följande.

 • Skapa ny post eller barnpost.
 • Flytta poster upp och ner i hierarkin.
 • Använder bara ren text, inga formateringar.
 • Sparar som filen som ren text.
 • Import- och export-funktionerna är bara inom det format som Gjots2 använder.
 • Funktion för att sortera poster.
 • Kan inte importera fotografier, utan hanterar bara text.

De användbara funktionerna för att skapa och hantera nya poster har sin egen ikon i verktygsraden till vänster i fönster, men de går också att nå om man högerklickar på en poster för att få upp de alternativen.

Nu är det här ett grafisk program, men eftersom det spara filen som ren text skulle jag kunna skapa en fil för Gjots2 även om jag jobbar i terminalen och inte har grafik. Det går också att redigera filen i sin textredigerar i en terminal. Man måste bara hålla de nestlade hierarkierna i huvudet så det blir rätt.

Så här ser en enkel Gjots2-fil kunna se ut.

 \NewEntry
 Postens titel
 
 Text för den aktuella posten.
 \NewFolder
 \NewEntry
 Titeln för underposten
 
 Text för den här underposten.
 \NewFolder
 \NewEntry
 Titel för underunderposten
 
 Text för underunderposten.
 \EndFolder
 \NewEntry
 Titel 2 för underposten
 
 Lite text med underposten.
 
 \EndFolder

Just att man kan komma åt den rena texten, vare sig man använder en grafisk textredigerare eller en i terminalen, gör att det blir lättare att göra något vettigt av det man skapat. Det går att omvandla sin text med idéer till webbsidor eller importera den i en ordbehandlare och ta sin text vidare därifrån.

Vault 3

Ett alternativ skrivet i Java är Vault 3. Det krävs alltså att man har en Java Runtime Environment installerat för att man ska kunna köra programmet. Se alltså till att göra det först. Ladda sedan ner programmet och packa upp filen du laddade ner.

I Linux måste man sedan leta upp filen vault_linux_gtk.jar och göra den körbara för användaren. Högerklicka på filen och välj att öppna med Java.

Vault 3

Fönstret innehåller tre element. Där finns listan över posterna, fältet där man skriver och överst en verktygsrad.

Några saker man kan göra är följande.

 • Skapa ny post eller barnpost.
 • Flytta poster upp och ner i hierarkin. Att nestla en post kallas här för att göra en indent. Motsatsen är då unindent.
 • Använder bara ren text, inga formateringar.
 • Sparar som filen som en databasfil i SQLite-format.
 • Funktion för att sortera poster.
 • Kan importera och hantera fotografier och video.
 • Importerar också vanliga textfiler.
 • Kan exportera till PDF, som text eller XML.
 • Möjlighet att lösenordsskydda.

Det finns också väldigt många inställningar man kan göra för Vault 3.

Vault 3 Inställningar

Nackdelen med Vault 3, om man som jag helst jobbar med rena textfiler, är att innehållet sparas i en databasfil. För att på annat sätt komma åt innehållet måste man se det i själva programmet, exportera filen till en textfil eller genom att man kan förstå att hantera SQLite och SQL. Dessutom exporteras bara den markerade posten.

I Vault 3 måste man, för att kunna importera den i sitt ordbehandlingsprogram, exportera delarna av texten till textformat.

Det är också värt att notera, att även om Vault 3 kan visa fotografier, så exporteras de inte i till exempel PDF-format. Man måste alltså ha en separat hantering av de bilder man vill ha med.

OutWiker

För lite mer avancerade användare och användare som vill kunna formatera sin text, finns programmet OutWiker. Programmet är uppenbarligen utvecklat av någon från Ryssland, för hemsidan är på ryska. Det finns dock en engelsk version, om man inte vill använda Google translate. Själva programmet är på engelska.

För Linuxanvändare, och fram för allt då användare av Ubuntu, går det att installera OutWiker genom att lägga till ett PPA-förråd, uppdatera och installera. Gör man det grafiskt ska man ange följande adress:

 http://ppa.launchpad.net/outwiker-team/ppa/ubuntu

Gör man det i terminalen blir det istället så här.

 sudo apt-add-repository ppa:outwiker-team/ppa
 sudo apt-get update
 sudo apt-get install outwiker

Under installationen skapas i Linux den dolda mappen .outwiki, där man t ex hittar mappen där man ska lägga plugins. Efter installationen hittar man programmet under Program – Kontor.

För Windows finns installationsfiler att ladda ner från hemsidan och för användare av Linux som vill kompilera själv finns tarbollar.

OutWiker

Fönstret har fyra element. Längst upp finns en verktygsrad, det finns en lista med poster, ett fält där man kan skriva, få en förhandstitta på hur det ser ut och html-koden till sidan, ett taggmoln och en lista på infogade filer. Förutom själva textvyn finns också Notes, Tags och Attachement.

I textvyn finns tre flikar: wiki, preview och HTML. Har man skapat en fil med wiki, då kan man här redigera innehållet i form av wikikod. I Preview kan man se hur det ser ut.

Notes är den plats där man har koll över sina sidor. Sidorna går att arrangera om, men det går inte att höja eller sänka en sida i hierarkin, vilket känns som en begränsning. Det här är antagligen en konsekvens av att varje nod läggs i en egen mapp, vilket gör det svårt att stuva om i hierarkin.

Man lägger till taggar i Tools – Add tags. Taggarna syns sedan som ett taggmoln. Klickar man på en tagg, dyker det upp en lista med matchande sidor. Det här är alltså en slags sökfunktion.

I vyn för Attachements hittar man en lista på filer som är bifogade till den aktuella sidan. Det enklaste sättet att lägga till en fil, är att dra-och-släpa den. Det går även att bifoga bilder i form av tumnaglar. Här hamnar till exempel bilder.

Några saker man kan göra är följande.

 • Skapa ny post eller barnpost.
 • Flytta poster upp och ner i hierarkin. Det går däremot inte att ändra statusen på en post från förälder till barn eller tvärt om.
 • Det går att formatera poster med ett slags wiki-formatering.
 • Sparar filen som en textfil. Varje post får sin egen mapp där filerna sparas.
 • Funktion för att sortera poster.
 • Kan importera och hantera fotografier när man sparar i wiki-format, inte i textformat.
 • Importerar också vanliga textfiler.
 • Sparar automatiskt.
 • Använder sig av flikar.
 • Ikoner i verktygsraden för att formatera text om man använder wiki-formatet.
 • Det går också, med wiki-funktionen, att länka sidor till varandra.
 • Det går att exportera dokumentet till HTML.
 • Det går också att skapa bokmärken.
 • Plugins. Det finns inte så många, men man laddar ner och packar, i Linux, upp den i mappen ~/.outwiker/plugins.

OutWiker Inställningar

Allt innehåll sparas i en separat mapp och sidan sparas som ren text. Alltså: varje sida får en egen mapp där allt material, texter, bilder etc, samlas. I och med att sidorna sparas som ren text, kan du redigera filen i en vanlig textredigerare, t ex gedit eller vim, om du vill.

OutWiker Skapa ny sida

LibreOffice och OpenOffice

Vill man inte ha ett separat program för att strukturera sina idéer, kan man istället använda ordbehandlarna i kontorsprogrammen LibreOffice eller Apache OpenOffice. Den här funktionen är lika i båda programmen.

LibreOffice Writer Navigator fritt flytande

De innehåller båda en funktion som kallas Navigator. Man öppnar den genom att trycka på knappen F5. Det här öppnar ett fritt flytande fönster, som man kan dra runt och placera där det passar en själv. Innehållet i fönstret ger en snabb tillgång till saker som tabeller, grafik, bokmärken och förteckningar. Men det som är mest intressant för oss här och nu är Rubriker, som ligger högst upp i listan.

LibreOffice Writer Navigator

Markerar man nu Rubriker och trycker på knappen Innehållsvisning, som ligger näst längst ut till vänster i den undre verktygsraden, växlar Navigator över till att bara visa rubrikerna, inget annat.

Om man väljer att strukturera sitt dokument med hjälp av de inbyggda rubriknivåerna, kommer man här att se dessa rubriker organiserade i en hierarki. Pilar till vänster om rubriken innebär att det finns underrubriker och klickar man på dem så öppnas de upp. Längst ut i de båda verktygsraderna finns knappar för att flytta runt och organisera om innehållet, både horisontellt och vertikalt. Markera den post du vill flytta och tryck sedan på önskad knapp. Nu kommer all den text som finns under just den rubriken att flyttas.

Det kan då var på sin plats att tala om hur man kommer åt de inbyggda rubrikerna. Det finns 10 nivåer och man hittar dem i verktygsmenyns andra rad längst ut till vänster. Knappen längst ut till vänster öppnar ett fritt flytande fönster som innehåller ”automatiska” formatmallar. I fältet till höger om knappen finns en lista med ett mindre urval av formatmallar. Nu går det också att använda bara tangentbordet, för om man använder Ctrl+1 kommer det aktuella stycket att formateras som ”Rubrik 1”. Trycker man Ctrl+2 blir det istället ”Rubrik 2”. Det här fungerar ner till nivå 5. Vill man bara ha vanlig brödtext, trycker man Ctrl+0.

LibreOffice Writer Stilmallar

Som standard visas Navigator som en fritt flytande fönster. Det här kan ibland vara praktiskt, men många skulle nog föredra att docka fönstret istället. Det här kan man göra på två sätt: antingen genom att hålla ner Ctrl-tangenten och dubbelklicka i Navigator eller trycka Ctrl+Skift+F10. Nu hamnar fönstret som en docka till vänster om texten.

LibreOffice Writer Navigator dockad

Härifrån kan du sedan bygga ut dina idéer och lägga till sånt som bilder och tabeller. Du har alla ordbehandlarens funktioner till ditt förfogande. Så från att skapa en enkel struktur, kan du gå till att skriva en bok.

För terminalen

I och med att jag är en användare av Linuxsystem, kan jag inte låta bli att nämna att det även finns alternativ för terminalen. Jo, man kan göra nästan allt där. Jag kommer inte närmare att gå in på hur de fungerar, den nyfikna får undersöka det själv.

Eftersom jag själv använder textredigeraren VIM, vill jag ta upp att det finns i alla fall tre plugins som omvandlar programmet till en outliner. En av dem är vim outliner. Vi har också TVO: The Vim Outliner och VOoM : Vim two-pane outliner.

Ett alternativ är hnb, som inte utvecklats sedan 2003. Jag har själv prövat det för något år sedan och upptäckte då att den inte klarar våra svenska tecken. Därför är den väl inte riktigt så användbar, men skriver man på engelska går det bra.

Att välja

Vilken eller vilka man väljer är beroende av hur man föredrar att jobba eller vad man vill göra. Men stängt taget spelar det ingen roll om man börjar sitt bokprojekt — eller vad det nu är — med anteckningar i Gjots2 eller LibreOffice.

Det är också frågan om man behöver wiki-formateringen av texten i OutWiker? Är det bara anteckningar man gör eller man vill ha filen som grund för ett större projekt, ser jag inte att man har behov av fettad eller kursiv text, inte heller bilder. Likaså är det inte så lyckat att man inte kan flytta sina poster både horisontellt och vertikalt, för man kan då inte strukturera om sin material på ett mer grundläggande sätt.

Likaså är det lite knöligt att Vault 3 använder sig av en databasfil för att lagra data. Men det kan vägas upp av att det går att exportera det man har till en textfil. Beroende på hur man vill ha sin textfil är det bra eller mindre bra att bara en post med underposter som exporteras i taget.

När det gäller LibreOffice och OpenOffice, går det att börja sin process i till exempel FreeMind, som är ett program för att göra tankekartor. Sedan exporterar man den filen till OpenDocument-formatet, var efter man öppnar det i LibreOffice eller OpenOffice. Sedan kan man där strukturera om i sin text och fortsätta att skriva.

Vill man däremot skapa ett dokument i LaTeX-format, måste man först spara sin text som ren text för att sedan formatera den själva eller importera den i LyX. Då är det nog Gjots2 och Vault 3 som fungerar bäst.

Möjligheterna är många. Men med hjälp av ett program för att strukturera sin idéer får man lättare ordning på sina tankar. Och för min egen del, är det nog Gjots2 och LibreOffice som ligger bäst till.

 
Lämna en kommentar

Publicerat av på 21 maj 2013 i Dator

 

Etiketter: , , , , , , , , , ,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: