RSS

Friskare arbetsplatser

07 Dec

Vi vill väl alla ha en god arbetsplats. En arbetsplats där vi kan känna trygghet och glädje. En arbetsplats som inte gör oss sjuka. Tidigare har det varit ett stort fokus på de rent fysiska riskerna. Men under 90-talet har man allt mer förstått att det finns även annat som kan göra oss sjuka.

På alla nivåer i samhället har man under 1990-talet fokuserat på de långtidssjukskrivna. De har sett som myglare och en ekonomisk belastning. Kanske är det dags att börja fokusera på de långtidsfriska? Vad är det som håller dem friska? Vilka faktorer är det som skapar en sundare arbetsplats?

Bosse Angelöw tar i sin bok
Friskare arbetsplatser – Att utveckla en attraktiv, hälsosam och välfungerande arbetsplats” (Studentlitteratur 2002) upp faktorer som skulle kunna leda till att folk slipper bli sjuka av sin arbetsplats.

Boken ger en överblick över ett antal ingångar i ämnet och visar på konkreta exempel från arbetslivet där man försökt förändra arbetet för att hålla sin personal frisk och där man faktiskt nått resultat. Han har exempel från både det privat och offentliga arbetslivet. Dessa vill Angelöw framhålla som goda exempel för dem som vill göra förändringar för att främja personalens hälsa.

Boken tar sin utgångspunkt i fram för allt stressrelaterade sjukdomar. Han tar inte upp hur man klarar att hålla sig frisk i en miljö där det frodas bakterier och sprids virus, som t ex inom barnomsorg och sjukvård.

En grundtanke är att det är personalen som är den viktigaste resursen i ett företag. Det är den som skapar det värde som driver företaget. Därför är det viktigt att ta hand om den, lika väl som man ser om och servar sina maskiner för att de ska fungera på bästa sätt. Det visar sig nämligen att det går att spara pengar på att se om och vårda den personal man har.

Friskhetsfaktorer

Forskningen har under större delen av 1900-talet varit mest intresserad av att beskriva och hitta lösningar på problem. Men under senare tid har man också börja forska kring vad som skapar hälsa, vilka faktorer som gör att människor håller sig friska. Livet är fullt av problem. Hur kommer det sig då att vissa människor ändå håller sig friska? Det gäller att i alla sammanhang uppmärksamma vad som fungerar bra!

En del i det här är att vi som människor behöver en känsla av sammanhang. Världen omkring oss behöver kännas begriplig och meningsfull. Vi behöver också känna att de situationer som uppstår är hanterbara.

Laddad eller urladdad

Under 1970-talet myntade Christina Maslach begreppen utbränd. Det här ger en inre bild av att personen är helt slut och förbrukad, tycker Bosse Angelöw. Och visst kan det kännas så när man befinner sig i det tillståndet. Men Angelöw tycker ändå att det här är ett lite väl negativt ord.

Istället vill han använda ordet urladdad. Det är som ett uppladdningsbart batteri, som inte är oanvändbart för att det använts mycket. Man behöver bara ladda upp det igen så kan man använda det ännu en gång.

I samma positiva anda vill han också använda ord som långtidsfrisk, frisknärvaro, friskhetsindex och hälsobokslut.

Organisation och individ

Bosse Angelöw har delat upp huvuddelen av sin bok i två huvudområden: organisationen och individen. Det handlar dels om hur man skapar en god arbetsplats, dels hur individen själv kan förhålla sig.

Han tar upp följande punkter som organisationen kan ha som ingångar när de vill komma igång med sitt hälsobefrämjande arbete.

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Lagom arbetsbelastning
 • Delaktighet och inflytande
 • Konstruktivt ledarskap
 • Positivt arbetsklimat
 • Kompetensutveckling
 • Friskvård
 • Hälsobokslut

Något som återkommer i hela boken, är att det behövs ett konstruktivt ledarskap. Chefer på olika nivåer har en viktig funktion när det gäller att organisera arbetet, stötta och uppmuntra, samt vara goda förebilder.

Individen själv är inte ett objekt, ett offer, utan kan själva arbeta med att mildra och lindra de faktorer som orsakar stressen.

 • Möjlighetsfokuserat förhållningssätt
 • Medvetenhet kring stress och hälsofrämjande faktorer
 • Fysisk aktivitet, kost och dryck
 • Systematisk återhämtning och mental uppladdning
 • Självinsikt och personlig utveckling
 • Uppmärksamma möjligheter och positiva inslag
 • Relationsbyggande

Inom den individuella delen är tar han upp saker som mera allmänt befrämjar en god hälsa. Det är motion, kost och återhämtning. Det här är också sånt som varje människa själv kan göra för att hantera sin livssituation. Men det är ju ingen bot för en dålig arbetsplats, bara ett sätt att lindra effekterna. Men det kan ju vara bra att lära sig att hantera situationen på bästa möjliga sätt.

Angeläget

Det här är en angelägen bok, inte minst för oss som jobbar inom omsorg, för där är risken stor att bli utbränd. Över huvud taget är det i dagsläget när vi är på väg in i en lågkonjunktur, viktigt att se över hur vi skapar vettiga arbetsplatser.

Angelöw tar upp att det under slutet av 1990-talet skedde en markant ökning av sjukskrivningar längre 30 dagar. Det här har man på annat håll visat att det berodde på den ekonomiska krisen i början på 90-talet. Människor slet för att anpassa sig till de ekonomiskt bistrare tiderna. Efter att i drygt 5 år ha kämpat på med allt högre arbetsbelastning, började folk få ”förslitningsskador”. Då kunde man inte se kopplingen mellan nedskärningar och att sjukskrivningarna började dyka upp. Så frågan är om det går att undvika det här scenariot runt 2013?

Bokens stora förtjänst är att den benar upp och lyfter fram sånt som skulle kunna gå att förändra. Det blir inte bara något diffust, utan man kan skapa konkreta åtgärder för att förbättra situationen.

Bosse Angelöw har i boken Träna mentalt och förbättra ditt liv tagit upp hur man kan träna mentalt, alltså med sitt sätt att tänka, för att bättre kunna hantera sig själv och livet. Tar man sig själv på allvar, finns det mycket att hämta där. Men när det gäller situationen på arbetet, vill jag hävda, vilar det ett tungt ansvar på ledning och chefer att prioritera i arbetsuppgifter, försöka skapa ett gott klimat där alla kan känna sig trygga och känna arbetsglädje och lust till det man gör.

Annonser
 
Lämna en kommentar

Publicerat av på 07 december 2008 i Böcker

 

Etiketter: , , , ,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d bloggare gillar detta: